Η πολυπλοκότητα της δραστηριότητας της σύγχρονης κουλτούρας και οικονομίας, δεν παύει να αναπτύσεται χάρη στην παγκοσμιοποίηση και στην εξάπλωση της νεότερης κουλτούρας. Όσο αφορά τη δική μας Ήπειρο, οφείλει αυτήν την ανάπτυξη στη σταδιακή επέκταση και εβάνθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Γι'αυτό το λόγο, είναι αισθητή, η επείγουσα ανάγκη για πρωτοβουλίες στον τομέα της βιομηχανικής κουλτούρας και των υπηρεσιών, με σκοπό την προώθηση άλλων κοσμοαντιλήψεων, - σχετικά με την κουλτούρα, την πολιτική, την οικονομία, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και την υποστήριξη των δημόσιων και των ιδιωτών στην ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων τους Η Alpina έχει σκοπό να ασκήσει έναν ενθαρρυντικό ρόλο σ'αυτόν τον τομέα, χρησιμοποιώντας τις τεράστιες προσωπικές ικανότητες και διασυνδέσεις, είτε άμεσα μέσω των εκδόσεων, της παραεκπαίδευσης και της υποστήριξης στον οικονομικό τομέα είτε έμμεσα, μέσω της συμμετοχής σε επιπλέον δραστηριότητες στον τομέα των επιχειρήσεων και της κουλτούρας.

Σε αυτό τον τομέα είναι διαθέσιμη για οποιανδήποτε συνεργασία με ιδιώτες ή δημόσιες υπηρεσίες που ενδιφέρονται για τις παραπάνω δραστηριότητες, ως partners, sponsor, πελάτες ή προμηθευτές. 

Η  Alpina S.r.l. προτείνει:

 - διαφημίσεις και εκδηλώσεις σε θέματα διεθνούς, ευρωπαϊκού και νομαρχιακού ενδιαφέροντος, 

- πακέτα" παραεκπαίδευσης σε θέματα διεθνούς επιχειρηματικού δικαίου και management,

 - υποστήριξη (συμβολαιογραφική, στρατηγική, γλωσσική) σε διεθνείς διαπραγματεύσεις,

- επεξεργασία των ιδεών για την προώθηση των δημόσιων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σχετικά με την ευρωπαϊκή, διεθνής και νομαρχιακή συνεργασία για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορικής ανάμνησης.

Έχοντας παρών την ιδιαίτερη τοποθέτηση της Alpina στην καρδιά της Ευρωνομαρχίας των Δυτικών Άλπεων, σκέφτεται να ασχοληθεί με τις διάφορες ιστορικές, πολιτικές, πολιτιστικές και γλωσσικές διακλαδώσεις τους

Για να επιτύχει τα παραπάνω, αυτή έχει σκοπό να δώσει την προσωπική της συμβουλή στην τεράστια προσπάθεια του Τορίνου και του Πιεμόντε, κυρίως με την ευκαιρία του Τορίνο 2006, ώστε να χαρακτηριστεί κέντρο υψηλής σημασίας σε όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες και υπηρεσίες.  Πρόκειτε να παραχωρήσουμε ένα κατάλογο με τα σπουδαιότερα προγράμματά μας, για να δώσουμε έτσι την ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών με τους συμμετέχοντας, με σκοπό να προσφέρουμε τα καλύτερα «προϊόντα» και υπηρεσίες όσο αφορά τους χώρους των ικανοτήτων μας.